I forkant av utgivelsen av plata ble det laget en promo singel med "Modern Love", som viste en naken Peter Gabriel, ikke ulikt Leonardo Da Vincis kjente tegning "Sketch Of Man". "I" var produsert av . Peter: "The theory is that, removed from all sounds, light sources and pressures on the body, the mind is free to wander.".. Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics

An Album a Day: januar 2014. Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics

dating plattform test Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics

Love song solid body lyrics